Boşta Kayıp Test Ünitesi

Boşta kayıp ölçüm ünitesi yüksüz halde trafo kayıplarının ve akım değerlerinin sargılardan biri açık tutulurken diğer sargının belirli bir gerilim ve frekans değerinde bulundurulması yöntemiyle ölçülmesi şeklinde çalışmaktadır. Test sayesinde trafo nüvesindeki manyetik kayıplar ve dolayısıyla trafonun verimlilik katsayısı tasarım esnasında tespit edilmektedir. Boşta kayıp testi trafoların operasyonel performansıyla doğrudan ilgilidir. Trafo sahada çalıştığı sürece bu kayıplar oluşmaktadır. Bu nedenle enerji tasarruf açısından da bu test önem teşkil etmektedir.

Sistem Avantajları

  • Verilerin bilgisayar ortamında takibi ve raporlanması
  • Test sayesinde tasarım aşamasında müdahale şansı
  • Çekirdek sacının manyetiklik kalitesinin tespiti
  • Farklı frekansta ve gerilimde test seçeneği